Στάδιο αδειοδότησης
Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Υψόμετρο
Δημοτική ενότητα
Δήμος
Περιφερειακή ενότητα
Περιφέρεια
Κατασκευαστής

11533 ανεμογεννήτριες από 11533 (100%)

παραγόμενη ισχύς 37.76 GW
535.6% ευρωπαϊκού στόχου 7.05 GW για 2030

11533 ορατές στον χάρτη