Στάδιο αδειοδότησης
Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Υψόμετρο
Δημοτική ενότητα
Δήμος
Περιφερειακή ενότητα
Περιφέρεια
Κατασκευαστής

13225 ανεμογεννήτριες από 13225 (100%)

παραγόμενη ισχύς 42.7 GW
605.67% ευρωπαϊκού στόχου 7.05 GW για 2030

13225 ορατές στον χάρτη