Στάδιο αδειοδότησης
Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Υψόμετρο
Δημοτική ενότητα
Δήμος
Περιφερειακή ενότητα
Περιφέρεια
Κατασκευαστής

11209 ανεμογεννήτριες από 11209 (100%)

παραγόμενη ισχύς 30.48 GW
432.34% ευρωπαϊκού στόχου 7.05 GW για 2030

11209 ορατές στον χάρτη