Στάδιο αδειοδότησης
Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Υψόμετρο
Δημοτική ενότητα
Δήμος
Περιφερειακή ενότητα
Περιφέρεια
Κατασκευαστής

14140 ανεμογεννήτριες από 14140 (100%)

παραγόμενη ισχύς 43.74 GW
620.43% ευρωπαϊκού στόχου 7.05 GW για 2030

14140 ορατές στον χάρτη