Στάδιο αδειοδότησης
Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Υψόμετρο
Δημοτική ενότητα
Δήμος
Περιφερειακή ενότητα
Περιφέρεια
Κατασκευαστής

12485 ανεμογεννήτριες από 12485 (100%)

παραγόμενη ισχύς 40.36 GW
572.48% ευρωπαϊκού στόχου 7.05 GW για 2030

12485 ορατές στον χάρτη